Zonder molenaars
malen molens niet!

Algemene ledenvergadering

Ieder jaar wordt er een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de 1ste zaterdag van april. In 2018 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden op zaterdag 7 april in Proeverij de Koekfabriek Westzijde 188, 1506 EK te Zaandam. In verband met de catering en de hoeveelheid stoelen is opgeven verplicht via molenaarsdag@gmail.com 

Dagindeling:

10:00 uur: Algemene gedeelte ledenvergadering
12:00 uur: Lunch
13:00 uur: Voordracht De Zaansche Molen
13:15 uur: Uitreiking certificaten korenmolenaarscursus AKG
14:00 uur: Verplaatsing naar Zaanse Schans
14:30 uur: Rondleiding Paltrokmolen De Poelenburg en bezoek overige molens
16:00 uur: Borrel in de bar van restaurant de Walvis
18:00 uur: Einde

Bijlagen bij de ledenvergadering van 7 april 2018:

Uitnodiging en Agenda

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2017

Jaarverslag 2017

Jaarrekening

Toelichting Jaarrekening

Begroting 2018

Verslag kascommissie 2017

Bijlage Jeugdopleiding

Zoeken op deze website:

© 2018 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
GVM op Facebook GVM op Facebook GVM op Facebook ANBI.nl