Zonder molenaars
malen molens niet!

Veelgestelde vragen

Waarom een Ri&E ?

Een goede RI&E is een goed fundament onder het veiligheidsbeleid op de molen, hoewel voor de meeste vrijwilligersorganisaties sinds 2007 niet meer verplicht. Uitzondering is het werken op hoogte ; dan moeten leerling-molenaars valbescherming gebruiken. 

Is een ontruimingsplan verplicht ?

Een ontruimingsplan is meestal niet verplicht, behalve als je heel veel bezoekers hebt. Bij twijfel ; raadpleeg de brandweer.

Hoeveel mensen mogen er tegelijkertijd in de molen

Een goede stelregel is ; breedte van de nooduitgangen in centimeters gedeeld door 10.

(dat zijn dus niet zo heel veel mensen)

Hoeveel schoolkinderen per begeleider ?

Uit jurisprudentie blijkt : acht. De molen RI&E is nog wat strikter en zegt : vijf

Kunnen fysieke veiligheidsmaatregelen achterwege blijven als er goede werkafspraken zijn gemaakt ?

Nee

Is een bordje “betreden op eigen risico” afdoende ?

Nee, zo’n bordje dient er toe om bezoekers bewust te maken van het gevaar waarin zij zich begeven, maar ontslaat de moleneigenaar niet van z’n plicht om veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo’n bordje ontslaat de molenaar ook niet van z’n plicht om toezicht te houden.

Is een verbodsbordje op gevaarlijke ruimten voldoende ?

Nee, gevaarlijke ruimten moeten op slot zijn. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat mensen nu eenmaal wel eens regels overtreden. (dit is wel heel Nederlands ; in het buitenland snappen ze bordjes wel)

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de molen ?

De eigenaar van de molen moet zorgen voor een veilige omgeving voor bezoekers en vrijwilligers. De molenaar heeft het algehele toezicht op de molen. Bezoekers moeten zich aan de regels houden en vooral goed op hun kinderen letten.

Als ik zelf op de molen een evenement organiseer, wie is er dan verantwoordelijk voor de veiligheid ?

Dan ben je zelf verantwoordelijk als organisator

Kunnen bezoekersregels mondeling in plaats van schriftelijk worden medegedeeld ?

Nee, alleen mondeling is niet genoeg.

Moet een molen ‘kleuterproof’ zijn ?

Van ouders mag verwacht worden dat zij bij het bezoek aan een molen meer dan normaal op hun kinderen letten. Een molen kan niet kleuterproof zijn. Kinderen hebben alleen toegang tot de molen onder begeleiding van een volwassene.

Is de moleneigenaar  verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen om ongelukken te voorkomen ?

Nee, de bezwaarlijkheid van de maatregelen speelt mee, evenals de waarschijnlijkheid van onvoorzichtig gedrag, de kans op ongelukken en de ernst daarvan.

Moet na een ongeval op de molen de Inspectie SZW worden ingeschakeld ?

Dat hoeft niet, tenzij het ongeval plaatsvond terwijl in opdracht van de moleneigenaar werd gehandeld. Dan moet die de Inspectie inschakelen.

 

Zoeken op deze website:

© 2019 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
GVM op Facebook GVM op Facebook GVM op Facebook ANBI.nl