Zonder molenaars
malen molens niet!

Verzekeringen

Aangezien het werken op en met een molen niet zonder risico’s is, heeft Het Gilde van Vrijwillige Molenaars voor alle leden een WA-verzekering afgesloten. Deze is inbegrepen in het lidmaatschap.

Verder is een WA-plus- en een ongevallenverzekering afgesloten. De WA-plus verzekering dekt het risico van het ontstaan van schade aan de molen ten gevolge van nalatigheid van de molenaar. 
De ongevallenverzekering keert - in geval een molenaar een ongeval krijgt dat leidt tot de dood of tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit -  bij overlijden een verzekerd bedrag uit aan de nabestaanden, bij invaliditeit aan de verzekerde zelf.

Voor leden-in-opleiding is deelname aan deze drie verzekeringen verplicht en zijn de premies daarom in de contributie opgenomen.

Geslaagde leden, jeugdleden en molengidsen kunnen naar keuze via het Gilde een persoonlijke WA-plus en/of ongevallenverzekering afsluiten. Voor uitgebreidere informatie over deze verzekeringensvormen kun je hier onder doorklikken.

De verzekeringsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december (u betaalt dus altijd voor een heel  kalenderjaar).

Lees meer over verzekeringen Klik hier voor een overzicht van de premies

Zoeken op deze website:

© 2019 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
GVM op Facebook GVM op Facebook GVM op Facebook ANBI.nl