Vlag van de provincie Noord-Brabant

Welkom bij de afdeling Noord-Brabant

Kaart van Noord-Brabant

Afdelingsbestuur Noord-Brabant

Afdelingsbestuur
Voorzitter Secretaris Penningmeester Opleidingscoördinator
  P. van Kessel
  Tel: 0413 - 33 03 04
  W. Boender (a.i.)
  Tel: 06 - 20 96 01 53
  C.J.T. Michielsen(aftredend)
  B.A.J. Hoofs
  Tel: 06 - 13 95 28 73
  J.C.A.M van Elteren
  Tel: 06 - 21 49 60 81
Veiligheidscoaches
Onno Wubbels Linda van Kessel
Tel.: 06  - 13 28 87 06 Tel.: 0413 - 33 03 04

Agenda

In 2018 hebben we weer de nodige activiteiten op stapel staan:

  • 7 april: Algemene Ledenvergadering Landelijk Gilde (Koekfabriek Zaandam 10:00u)
  • 21 april: Voorjaarsexcursie (fietstocht: dit jaar aan de westkant van Utrecht-stad))
  • 12 en/of 13 mei: Nationale Molendagen
  • 8 en 9 september: Open Monumentendag
  • 6 oktober: Brabants-Vlaamse Contactdag
  • 15 november: Jaarvergadering afd. Noord-Brabant

Zodra er nieuws van de activiteit bekend is, wordt deze op de website geplaatst

Brabants-Vlaamse contactdag (bijgewerkt: 17-5-2018)

De 37e Brabants-Vlaamse Molenaars Contactdag staat weer in de steigers en wel in het Nederlandse in Noord-Brabant.

We gaan in de buurt van Gemert-Bakel een route uitstippelen langs een aantal bijzondere en interessante molens waaronder De Hoop te Keldonk en De Volksvriend. Zeer waarschijnlijk zulen ook de Opwettense watermolen en de Bijenkorf onderdeel uitmaken van deze contactdag.

Er volgt nadere informatie zodra er meer bekend is.

Opleiding tot Molengids (bijgewerkt: 11-4-2018)

Als je belangstelling hebt of als je iemand kent die daarvoor belangstelling heeft: LAAT HET ONS WETEN!!!

Informatie over de cursus

De eerstvolgende cursus wordt mogelijk eind september/ begin oktober weer gegeven.
De cursus wordt georganiseerd in samenspraak met en de beschikbaarheid van deelnemers en kost € 75,= per deelnemer, inclusief koffie, lunch en cursusmateriaal. De volgende cursusdata zijn nog niet precies vastgesteld, maar er is belangstelling, dus een datum ligt in het verschiet (zie boven).

Heeft u interesse of weet u iemand die hiervoor interesse heeft? Laat het weten!!
Voor meer informatie:
Jan van Elteren: Gilde van Vrijwillige Moelnaars, afd. Noord-Brabant: molenjan@kpnmail.nl
Marloes van de Hei: Erfgoed Academie Brabant: Marloesvandehei@erfgoedbrabant.nl of info@erfgoedbrabant.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de molenaar in uw buurt. Bij voldoende deelname (max. 12 per cursus) nemen we contact met u op en plannen een datum en locatie.

 

----------

Derde cursus molengids: Gecertificeerde molengidsen uit West en Oost Brabant

Afgelopen 4 maart 2017 zijn er op molen De Arend in Wouw, in de moie en pas aangebouwde ontvangstruimte 11 certificaten uitgereikt aan gloednieuwe molengidsen uit zowel westelijk Brabant als uit Oost Brabant.

Ik hoop zo spoedig mogelijk een nadere verslaglegging en een foto te plaatsen.

 

 

Instructeurs en stagemolenaars (bijgewerkt: 20-12-2017)

In de afdeling Noord-Brabant kun je instructie volgen op molens bij instructeurs en bij stagemolenaars.
Door op onderstaande links te klikken open je een PDF bestand met daarin de betreffende gegevens.

 Lijst van instructeurs in Noord-Brabant Deze lijst is per 11 januari 2017 bijgewerkt.

 Lijst van stagemolenaars in Noord-Brabant Deze lijst is per 1 januari 2018 bijgewerkt.

Veiligheidscoaches (bijgewerkt: 30-11-2017)

Als gevolg van de theorie-avond van 28 november 2017 zijn bestanden inzake veiligheid te downloaden:

1. Diapresentatie (van de theorieles van 28 november 2017)

2. Molenbrochure

3. Inhoud klimset

Voor een overzicht van ongevallen in 2016 verwijzen we naar deze pagina op deze site (opent in een nieuw venster).

Binnen Het Gilde zijn er door de afdelingen veiligheidscoaches aangesteld. Voor vragen en adviezen over veiligheidszaken, arbo, RI&E staat er op de algemene pagina over veiligheid een lijst van veiligheidscoaches:

Ga naar de pagina over veiligheid

Op de jaarvergadering van 17 december 2016 hebben onze veiligheidscoaches presentaties gegeven over het onderwerp veilgheid op de molen en aansprakelijkheid en veiligheid. Deze presentaties zijn beschikbaar gesteld op de website (als pdf-bestand):

Aansprakelijkheid voor veiligheid door Onno Wubbels

Veiligheid op de molen door Linda van Kessel

Een bestand van de KIJK UIT afbeelding (KIJK UIT) te downloaden: KIJK UIT afbeelding

Stickers van dit pictogram zijn te bestellen bij Onno Wubbels. Bij Onno is tevens een zogenaamd vectorbestand voor dit pictogram op te vragen. Neem hiertoe contact op met Onno (e-mail: o.wubbels@sintlucas.nl)

 

 

Zoeken op deze website:

© 2018 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
GVM op Facebook GVM op Facebook GVM op Facebook ANBI.nl